Novinky

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku

Ve středu 22. 5. proběhly na naší škole obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Jedná se o celoroční projekt a je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělávání. Jeho cílem není nashromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji osobnost a získané kompetence. Témata si žáci zvolili sami dle svého zájmu […]