Ve čtvrtek 30.3. se uskutečnil II. ročník Nocování ve škole pro žáky 2. stupně, který byl zaměřen opět v duchu čtenářských dílen. Žáci si přinesli svoji rozečtenou knihu, kterou představili spolužákům. Po tichém čtení vyplnili pracovní listy a o knihách jsme společně diskutovali. Čtenářské dílny byly pro děti i pro nás přínosné a po téměř dvou hodinách práce mohl nastat volnější program Nocování. Někteří žáci zůstali u četby, jiní sledovali film, další hráli deskové hry nebo stolní tenis. Deváťáci si navíc připravili pro své mladší spolužáky „Stezku odvahy noční školou“. Ráno byla pro děti připravena ve školní jídelně snídaně, po které následovalo netradiční vyučování v režii žáků – Aprílová škola. Věříme, že se další ročník Nocování ve škole i Aprílové školy líbil.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková