Naše škola se účastní celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V celoroční hře tohoto školního roku jsme se umístili na 232. místě a v rámci kraje Vysočina na 17. místě. 

Za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za zapojení do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit škola obdržela celkem 1290 bodů.