Tradiční velikonoční turnaj „O velikonoční vajíčko“

Velikonoční týden jsme po dvouleté přestávce začali na Modré pondělí 11. dubna tradičním velikonočním turnajem ve vybíjené a přehazované.

Nejdříve se utkali žáci 1. a 2. třídy v tzv. rychlé vybíjené. Sehráli mezi sebou několik zápasů a v celkovém skóre velmi těsně  zvítězili žáci 2. třídy.

Starší žáci 1. stupně byli rozděleni do věkově smíšených družstev, zvolili si jména svých týmů a hráli vybíjenou podle platných pravidel. Všichni se snažili, aby právě jejich tým zvítězil. Přesto probíhala všechna utkání v duchu fair- play.

Na žáky 2. stupně také nejprve čekalo rozřazení do týmů, potom volba názvů týmů, natáhnout síť a klání mohla začít. Bojovalo se o každý míč a poslední utkání se dohrávala až po konci vyučování.

Vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil, všichni se snažili, bojovali ze všech sil a  nikdo nemusel být smutný, že se jeho týmu moc nevedlo, protože všichni byli za své výkony odměněni sladkým velikonočním překvapením.  Strávili  jsme příjemný den, měli radost z vyhraných zápasů a v neposlední řadě i ze sladké odměny.

Věřím, že se všichni těší na příští rok a na další sportovní utkání.

Mgr. Blanka Junková

Velký šachový talent Pavlík (Lap Vo Trong)

Ve dnech 9-10 dubna tohoto roku se v Klatovech konalo MRČR 8 letých šachistů a při této příležitosti i doprovodný turnaj dětí do 12 let. Z Vaši školy se tohoto turnaje zúčastnil 9 letý Pavlík Trong Lap, velký šachový talent a v konkurenci o 3 roky starších šachistů se mu z 8 kol podařilo 3x zvítězit. Pavlíkovi blahopřeji k tomuto velkému výkonu a byl bych moc rád, aby se ve vaši škole našlo více podobných talentů, kteří by se chtěli zapojit do práce Šachového oddílu Křižánky, která má ve stanovách hlavní úkol, věnovat se výchově a přípravě mladých šachistů. Poděkovat chci i jeho rodičům, bez kterých by Pavlík nemohl tak náročný a prestižní turnaj absolvovat. Děkuji za zveřejnění a jsem s pozdravem

Ing. Petr Nadrchal – Předseda ŠO Křižánky

Soutěž pro žáky ZŠ „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“.

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina vyhlásil již třetí ročník soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“.  I my jsme se letos zúčastnili.

V týdnu od 21. 3. – 28. 3. 2022 se všichni žáci sedmého a osmého ročníku školy zapojili do této soutěže, která prověřila naše znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví v kraji Vysočina. Některé otázky se nám zdály jednoduché, protože jsme se o těchto věcech učili v přírodopise. Byly však otázky, které nás i potrápily a některé informace o našem kraji jsme slyšeli poprvé. A právě díky nim jsme si rozšířili vědomosti z přírodopisu a možná i tato soutěž někoho z nás motivovala k výběru budoucího povolání.

Druhé kolo soutěže se uskuteční na konci měsíce května na Krajském úřadě Kraje Vysočina. V tomto kole nás budou reprezentovat dva nejlepší žáci z každého ročníku.

Za sedmý ročník to bude Jakub Ptáček a Michaela Machová a za osmý ročník Ondřej Gregor a Lucie Skryjová. Všichni budeme našim spolužákům držet palce, aby i v tomto kole dosáhli co nejlepšího umístění.

Žáci sedmého a osmého ročníku ZŠ Herálec.

Archimediáda – školní kolo

Archimediáda je fyzikální olympiáda v kategorii pro 7. ročník. Školní kolo, které zahrnovalo 5 fyzikálních úloh (včetně jedné experimentální) letos velice pěkně vyřešil Jakub Ptáček ze 7. ročníku. Jako úspěšný řešitel postupuje do okresního kola, které proběhne v květnu.

Děkuji za reprezentaci naší školy.

Mgr. Ondřej Kosař

Divadelní představení Ronja, dcera loupežníka

Po dlouhé době jsme v úterý 22. března mohli se žáky opět navštívit divadelní představení. V divadle ve Žďáře nad Sázavou hostovalo brněnské divadlo Radost s inscenací textu Astrid Lingrenové  Ronja, dcera loupežníka. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli napínavý příběh dvou znepřátelených loupežnických rodů. Ten je obdobou tématu Romea a Julie pro děti, ale příběh dvojice zamilovaných zde má, na rozdíl od shakespearovského dramatu, šťastný konec.

A co o divadelním představení napsali sami žáci?

Divadlo Ronja, dcera loupežníka bylo moc hezky propracované např. kulisy, kostýmy i sehraný děj.

Divadlo bylo zajímavé. Musíte použít hodně fantazie, třeba propast byly dva rozdělené stoly. Líbily se mi i ostatní efekty, ale nelíbila se mi ozvěna. Líbilo se mi, jak zpívali hezké písničky.

Představení bylo velmi pěkné a moc se mi líbilo spolu s efekty. Líbilo se mi všechno a nic jim nemohu vytknout.

Všechno se mi líbilo a těším se, až zase pojedeme do divadla.

Divadelní představení se žákům líbilo a věřím, že mnozí z nich si knihu Astrid Lingrenové přečtou.

Mgr. Blanka Junková

Oblastní kolo recitační soutěže ve Žďáře nad Sázavou

Ve čtvrtek 24. března se ve Žďáře nad Sázavou konalo oblastní kolo recitační soutěže. V první kategorii  naši školu reprezentovala Tereza Černá z 2. ročníku s textem Jiřího Žáčka  Romance o Josefu Ladovi.  Umístila  se mezi třemi nejlepšími a postupuje do okresního kola. V silné konkurenci třetí kategorie žáků 6. a 7. tříd soutěžily Lucie Dítětová a Eliška Svobodová. Jejich výkon sice na postup do okresního kola nestačil, přesto jim děkujeme za reprezentaci naší školy.

Tereze Černé gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Blanka Junková

Školní kolo recitační soutěže

  Ve středu 23. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola, jejichž úspěšní recitátoři postoupili do kola školního. Celkem se soutěže zúčastnilo 37 žáků. V soutěži zazněly známé i méně známé básně našich i zahraničních autorů. V kategorii žáků 1. a 2. třídy se na 1. místě umístila Adéla Čejková z 1. třídy, 2. místo obsadila Tereza Černá z 2. ročníku a třetí místo patří Lauře Bezchlebové  z 1. třídy. Do oblastního kola postupuje Tereza Černá, protože v oblastním kole žáci prvních tříd nesoutěží.

Ve druhé kategorii žáků 3.-5. ročníku se na 1. místě umístila Rebeka Zábranská ze 4. ročníku,  2. místo  patří Eleně Kostelecké a 3. místo vybojovala Tereza Čtvrtníčková, obě jsou žákyně 5. třídy. Do oblastního kola ve Žďáře nad Sázavou postupuje Rebeka Zábranská.

Žáci 2. stupně se soutěže zúčastnili v daleko  menším počtu, proto soutěžili všichni v jedné kategorii. Na 1. místě se umístila Lucie Dítětová ze 7. ročníku, 2. místo získala Kateřina Kašíková z 9. třídy a 3. místo obsadila Eliška Svobodová ze 7. ročníku. Do oblastního kola postupuje Lucie Dítětová i Kateřina Kašíková, každá bude v oblastním kole soutěžit v jiné věkové kategorii.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, za krásné básničky a příjemně strávené chvíle s poezií. Vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.