V úterý 26. března jsme se večer sešli před školou s těmi, kdo chtěli strávit večer s knihou. Probíhal 3. ročník Nocování ve škole. Tentokrát byly čtenářské dílny zaměřeny na práci s přečtenou knihou. Žáci se snažili vytvořit zajímavý plakát o přečtené knize, svoji práci prezentovali spolužákům. Nesměla chybět hra na schovávanou v ztemnělé škole, kterou si všichni náležitě užili. Poté se všichni věnovali různým činnostem – hrály se společenské hry, sledovaly filmy, tancovalo se a čas rychle utíkal.

Věříme, že i letošní ročník Nocování ve škole se žákům líbil a všichni se těšíme na další rok.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková