Koncem února proběhlo okresní finále Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vítězové školních kol. Za 6. třídu nás reprezentoval Ladislav Laštovica, který v okresním kole skončil na krásném 10. místě. V kategorii 7. tříd nás reprezentoval Jindra Černý, který se umístil na 20. místě. Ve spojené kategorii 8. a 9. tříd nás reprezentoval Tomáš Netolický, který se ve velmi nabité konkurenci umístil na 17. místě.

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, děkujeme.

Mgr. Vojtěch Uchytil