Žáci 7. ročníku se v dnešní hodině dějepisu stali lokátory a založili vlastní město. Dostali od svého panovníka předem vyměřený plánek města s informacemi, jak takové středověké město vypadalo, kde stály jednotlivé stavby (krčma, kostel, radnice, mlýn, kovárna, popraviště,…), kdo ve městě žil a jaká práva město mělo. Panovník žákům udělil vhodné místo na břehu řeky a už bylo jen na žácích, kam jednotlivé stavby rozmístí. Na závěr žáci vymysleli název pro své město a předložili plánek panovníkovi, který mohl vybírat opravdu ze zdařilých návrhů.

Mgr. Petra Slámová