Je brzy ráno, a my ještě za tmy vyrážíme ze zastávky pod školou směr Žďár nad Sázavou a pokračujeme vlakem až do jihomoravské metropole. A proč tuto cestu podnikáme? Rozhodli jsme se v rámci hodin přírodopisu navštívit expozici hornin a nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně.

V muzeu nás přivítala naše průvodkyně paní magistra Eva Víšková. Během výkladu, který byl velmi poutavý a místy i humorný, nám kladla spoustu zvídavých otázek, které se týkaly učiva fyziky, chemie a hlavně přírodopisu. Myslíme, že můžeme být na sebe všichni pyšní, protože jsme dokázali na otázky odpovědět na jedničku.

Odměnou nám pak byla i procházka po vánočním Zelném trhu v Brně a tak jsme si trochu užili i vánoční atmosféru. A pak honem na vlak a zpátky do Herálce.

Vaši deváťáci.