Světový den počítačové gramotnosti se slaví od roku 2001 z iniciativy OSN, vždy 2. prosince. Cílem je poskytnutí přístupu k digitálním dovednostem znevýhodněným komunitám a podpora digitálního povědomí. Požadavky na znalost digitálních dovednosti se budou v příštích letech neustále zvyšovat a budou vyžadovány v podstatě v každém zaměstnání.

I my jsme si v rámci hodin angličtiny připomenuli tento den a zúročili naše znalosti z oblasti počítačové gramotnosti v těchto hodinách. Žáci využili školní tablety a podle své jazykové úrovně si vyzkoušeli, jak mohou znalosti z této oblasti uplatnit při učení angličtiny. Poté společně sdíleli své zkušenosti a vytvořili malé propagační plakáty.

Mgr. Simona Brudovská