Archimediáda je fyzikální olympiáda v kategorii pro 7. ročník. Školní kolo, které zahrnovalo 5 fyzikálních úloh (včetně jedné experimentální) letos velice pěkně vyřešil Jakub Ptáček ze 7. ročníku. Jako úspěšný řešitel postupuje do okresního kola, které proběhne v květnu.

Děkuji za reprezentaci naší školy.

Mgr. Ondřej Kosař