Ve středu 23. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola, jejichž úspěšní recitátoři postoupili do kola školního. Celkem se soutěže zúčastnilo 37 žáků. V soutěži zazněly známé i méně známé básně našich i zahraničních autorů. V kategorii žáků 1. a 2. třídy se na 1. místě umístila Adéla Čejková z 1. třídy, 2. místo obsadila Tereza Černá z 2. ročníku a třetí místo patří Lauře Bezchlebové  z 1. třídy. Do oblastního kola postupuje Tereza Černá, protože v oblastním kole žáci prvních tříd nesoutěží.

Ve druhé kategorii žáků 3.-5. ročníku se na 1. místě umístila Rebeka Zábranská ze 4. ročníku,  2. místo  patří Eleně Kostelecké a 3. místo vybojovala Tereza Čtvrtníčková, obě jsou žákyně 5. třídy. Do oblastního kola ve Žďáře nad Sázavou postupuje Rebeka Zábranská.

Žáci 2. stupně se soutěže zúčastnili v daleko  menším počtu, proto soutěžili všichni v jedné kategorii. Na 1. místě se umístila Lucie Dítětová ze 7. ročníku, 2. místo získala Kateřina Kašíková z 9. třídy a 3. místo obsadila Eliška Svobodová ze 7. ročníku. Do oblastního kola postupuje Lucie Dítětová i Kateřina Kašíková, každá bude v oblastním kole soutěžit v jiné věkové kategorii.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, za krásné básničky a příjemně strávené chvíle s poezií. Vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.