V měsíci říjnu si tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky připravil, v rámci projektu Markétina dopravní výchova, výtvarnou a literární soutěž pod názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. I naše škola se zúčastnila v rámci kraje Vysočina plnění těchto úkolů.

   Před samotným zpracováním úkolu v jednotlivých třídách probíhala diskuze se žáky o správném přecházení chodců na přechodech, a to jak v místech se zebrou nebo bez ní, ale i na přechodech se světelnou signalizací. Jednou z nejčastějších a nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu jsou právě chodci, kteří jsou často ohroženi při přecházení. A vždy je důležité se rozhlédnout, protože nikdo jiný to za nás neudělá.

   Žáci naší školy od 1. do 9. ročníku zpracovali tuto tématiku v rámci výtvarné výchovy a jejich nejzdařilejší díla byla zaslána do krajského kola Vysočiny, kde v kategorii dětí prvního stupně obsadila žákyně čtvrté třídy Dora Blahová 3. místo a žákyně druhého stupně ze sedmé třídy Eliška Svobodová 2. místo.

   Obě děvčata obdržela věcné ceny od Policie České republiky a postupují do státního kola této soutěže, které proběhne do konce měsíce listopadu 2021.

   Oběma žákyním gratulujeme a přejeme i hezké umístění v celostátním kole.

 

Mgr. Simona Brudovská

Metodik prevence