Preventivní program pro žáky 6. ročníku

4. – 6. vyučovací hodina