Pokračování školení první pomoci pro žáky 9. ročníku.