Během 5. a 6. vyučovací hodiny se žáci 8. a 9. ročníku seznámí s projektem DofE.