Příprava občanů k obraně státu – setkání s příslušníky AČR, prezentace vojenské výstroje a výzbroje.