Žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností budou pracovat v keramické dílně.