Zahájení činnosti zájmových kroužků je plánováno od října, žáci dostanou nabídku kroužků s veškerými informacemi o platbě, čase konání a jejich organizaci během měsíce září. (Úplata je stanovena na 300 Kč/pololetí).

Kroužky, které jsme otevřeli ve školním roce 2019/2020:

Příprava z Čj Mgr. Blanka Junková
Turistický Petra Horáková
Flétna Petra Horáková
Výtvarný Dana Otavová
Fyzika, 3D tisk Mgr. Ondřej Kosař
Dovedné ruce Mgr. Jana Vyhlídalová
Florbal 4 – 9 Mgr. Vojtěch Uchytil
Florbal 2 – 3 Mgr. Luboš Sláma
Angličtina Mgr. Gabriela Buchtová
Dramatický Mgr. Gabriela Buchtová
Kytara Mgr. Tomáš Dítě