Plán učiva na 29. školní týden od 16. 3. do 20. 3. 2020

Anglický jazyk – 4. ročník

Aj4_16.3. – 20. 3. 2020

Český jazyk – 4. ročník

  1. – 20. 3. 2020 : tento týden zatím jenom opakování, žádná nová látka!

Opakování –  skloňování podstatných jmen rodu středního (město, moře, kuře, stavení)

  • skloňování podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)
  • skloňování podstatných jmen rodu mužského (zatím máme probrané pouze 2 vzory pán, hrad)

Žáci si mohou procvičovat na stránkách www.skolakov.eu (děti znají, pracujeme s těmi stránkami ve škole), mohou dělat kterákoliv cvičení Podstatná jména rodu středního a ženského.

Písemně: Pravopisné minutovky: s. 44 – všechny sloupce (ve středu 18.3.), s. 45 – všechny sloupce (ve čtvrtek 19.3.), s. 46 – všechny sloupce (v pátek 20.3.)

 

Matematika – 4. ročník

Pondělí:        uč. 92/cv. 9 (do sešitu)

minutovky 13 str./26; 15 str. /29, 30

Úterý:            uč. 94 jednotky délky (zopakovat uč. str. 5 růžový rámeček)

uč. 94/2, 3, 5 (do sešitu)

Středa:          uč. 94/6,7 (do sešitu)

Jednotky hmotnosti – uč. 95 zapsat růžový rámeček

uč. 95/2 a,b; 3

Čtvrtek:        uč. 95/4, 5, 6

Minutovky str. 7/14

Pátek:           obdélník, čtverec uč. 93/1,2

 

Vlastivěda – 4. ročník

  1. – 20. 3. 2020

1. Opakování. – Pravěk – doba kamenná, bronzová, železná

Keltové

2. Nová látka – Příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz – učebnice str. 9, 10 – přečíst a zodpovědět otázky na str. 10. Posílám zápis, který si buď vytiskněte a nalepte do sešitu, nebo přepište do sešitu. Pracovní sešit str. 8 – vyplnit.

 

Zápis

SLOVANÉ          

Příchod na naše území v 5. století n. l.

Přicházejí v době, kterému říkáme stěhování národů z Ukrajiny a Polska.

Slované byli pastevci, zemědělci, uměli tkát látky, vyrábět keramiku.

Své domy si stavěli z přírodních materiálů.

Hovořili jazykem, kterému říkáme praslovanština.

Slované vyznávali pohanské náboženství = uctívali mnoho bohů.

Nejmocnějším byl PERUN – vládce hromu a blesku.

 

SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ

V 7. století byli Slované na našem území napadeni kočovnými AVARY.

V této době zde pobýval SÁMO, který kmeny Slovanů sjednotil. Slované nad Avary zvítězili, Sámo se stal vládcem Slovanů a v r. 623 vznikl na našem území první útvar, který se nazývá Sámův kmenový svaz.

SÁMO – kupec

– přišel na naše území z Francké říše

– pod jeho vedením se Slované ubránili i franckému vojsku

– po Sámově smrti r. 658 se svaz rozpadá

 

Přírodověda – 4. ročník

Téma: Vlastnosti látek

St. 16.3. Délka, hmotnost

  1. Přečíst článek v učebnici str. 34
  2. PS str.16/ cv. 1, PS str. 17/ cv. 1

Úkoly v pracovním sešitě řešte s pomocí učebnice

Pá 20.3.  Délka, hmotnost – procvičování

  1. PS str. 16/ cv. 2-4
  2. PS str. 17/ cv. 2,3,6

PS str. 17/ úkol 4,5,6 jsou pokusy, můžete doma některý z nich vyzkoušet

 

Čtvrťáci jako alchymisté

V pátek 13. 12. navštívila 4. třída VIDA park v Brně. Nejprve jsme se zúčastnili výukového programu Alchymisté. Žáci zjistili, jaké vlastnosti mají věci a látky, které běžně používáme nebo i ty, co známe jen z laboratoře. Z kapaliny sami připravili pevnou látku, z pevné látky plyn a viděli, co se může stát, když smíchali jedlou sodu s octem. Po programu na nás už čekalo víc než 170 hravých exponátů, které museli žáci vyzkoušet. Na závěr jsme zavítali do Divadla vědy, kde jsme zhlédli Science show, představení plné pokusů.

Mgr. Petra Slámová

Cvičení v přírodě

V pátek 13. září byl šťastný den – místo učení jsme měli cvičení v přírodě. Prvňáčci, druháci a třeťáci vyrazili se svými učiteli směr Hatě, do lesa pod Brušovcem, okolo Nebožtíka a zpět. Náš okruh byl několikakilometrový a všichni jsme ho bez problémů, se zastávkami na svačinu a sběr hub, ušli. Počasí nám přálo, našli jsme spousty hub a odměnou nám byl nad Herálcem krásný výhled na vesnici s dominantou – naší školou.

Mgr. Eva Hořínková