PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 5. 2020 je možnost návratu žáků 1. stupně.

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ.pdf

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ.docx

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ROČ.pdf

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ROČ.docx

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Plán učiva na 30. školní týden od 23. 3. do 27. 3. 2020

4. ročník – ANGLICKÝ JAZYK

4. ročník – ČESKÝ JAZYK

4. ročník – VLASTIVĚDA

4. ročník – PŘÍRODOVĚDA

4. ročník – MATEMATIKA

4. – 9. ročník – TĚLESNÁ VÝCHOVA