Plán učiva na 40. školní týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

PŘÍRODOVĚDA

MATEMATIKA

Přírodověda 4 – řešení PS

VLASTIVĚDA

ČESKÝ JAZYK

Popis pracovního postupu (pracovní list)

ANGLICKÝ JAZYK